Barrier-free parking

Parking sistemi za osobe sa ograničenom pokretljivošću

Parkiranje bez prepreka
(U skladu sa pravilnikom GAVO garaža i preporukama u DIN 18025 "Dostupnost stanova")

U planu parking mesta za osobe smanjene pokretljivosti, trebalo bi razmotriti sledeće tačke:
• Za invalide se može koristiti samo gornje parking mesto sa širinom od najmanje 350 cm,
• Ova platforma mora biti horizontalna do max. 1° nagiba
• Vozna površina bi trebala biti u AluLongLife Klaus Multiparking verziji.
• Postaviti posebnu upravljačku jedinicu kod koje se ključ iz parking sistema može izvući samo ako se sistem spusti
na poziciju da invalidna osoba može nesmetano ući na platformu.

Pošaljite upit

Dokumenti