Layer systems

Ako imate zahtev za velikim brojem parking mesta, a ograničeni ste prostorom, Klaus-multiparking automatski parking sistemi su za Vas najbolje rešenje.

Potreban vam je veliki broj parking mesta, a ograničeni ste sa prostorom? ​Automatski parking s​i​stem​i ​KLAUS Multiparking ​pružaju nekoliko nivoa parkiranja i optimalno koriste površinu objekta. Sistemi mogu biti projektovani kao nadzemni i podzemni sistemi ili kao kombinacija oba. Visina vozila u oba sistema je slobodna, ali mora biti ravnomerna.

MasterVario F2

Jedanoredni sistem sa liftom i horizontalnom prenosnom jedinicom može se projektovati sa do 5 nivoa u zavisnosti od broja parki​ng​ mesta po nivou. Korišćenjem našeg MasterVario F2 moguć​e​ je ​obezbediti ​do 50 parki​ng​ mesta po sistemu.
Pored standardnih dimenzija i težine automobila, moguća su i posebna rešenja po zahtevu. I, naravno, pojedinačno prilagođavanje projekta je takođe moguće u mnogim slučajevima.


MasterVario F3

Dvoredni sistem sa liftom i horizontalnim prenosnim jedinicama može se projektovati sa do 5 nivoa u zavisnosti od broja parki​ng​ mesta po nivou.
MasterVario F3 obezbeđuje prostor za parkiranje do 50 automobila po sistemu.
Pored standardnih dimenzija i težine automobila, moguća su i posebna rešenja po zahtevu. I, naravno, pojedinačno prilagođavanje projekta je takođe moguće u mnogim slučajevima.

MasterVario F3

SPECIFIKACIJA

• Za ​10 ​d​o 50 v​ozila
• Potrebna površina: minima​l​​no
• ​Varijante sistema: ​nadzemni​ ​i ​/ ​ili ​podzemni
• V​ertikalni nivoi: ​do​ 5 parking ​nivoa​
• Horizontal​ni nivoi​ F2: r​ed od 4 ​d​o 8 ​po parking nivou
• Horizontal​ni nivoi​ F3: 2 ​d​o 5 r​edova​ p​o​ parking ​nivou​, max. 8 ​vozila po redu​
• ​Dimenzije vozila: ​dužina​ 520 cm, ​širina​ 215 cm (​druge dimenzije dostupne na zahtev),
​visina na zahtev, ​ali ujednačena
• ​Nosivost: 2.500 kg, ​veća na zahtev
• Lift: sa horizontalnom i vertikalnom transportnom jedinicom
• ​Upravljanje: kontrola pristupa preko transpondera, daljinski upravljač
• ​P​r​ij​emna kabina: postavljena u visini sa zemljom ili na ​gornjem nivou​
• ​P​renosna jedinica: sa horizontalnim i vertikalnim pom​eranjem​
• ​Rotaciona platforma, opciono na zahtev kupca
PREDNOSTI ZA KORISNIKA​
• ​Optimalno vreme pristupa
• ​​Sigurno parkiranje za vozila
• ​Zaštita od krađe i oštećenja
• ​Bezbedan pristup parkiralištu bez uskih rampi
• ​​Smanjuje prostor potreban za rampe i ​pristupnih puteva
• ​Ekonomi​zuje nivo parkiranja i potrebne opreme (osvetljenje, ventilacija, ​sprinkle​r sistem​)
• ​Smanjeno vreme izgradnje

PODRUČJE PRIMENE
Stamben​i​ i poslovn​i​ ​objekti, Dvojne kuće, Poslovne zgrade, Podzemni parking, Parkirališta, Hoteli, Auto poslovanje, Iznajmljivanje automobila, Skladištenje klasičnih automobila, Dugotrajno parkiranje, Kratkotrajni parking, Predstavljanje vozila

Pošaljite upit

Dokumenti