MultiBase G63

Za lako parkiranje više od dva automobila jedan iznad drugog, Multibase G63 je baš pravi sistem. Multibase G63 omogućava parkiranje na tri nivoa. Dakle, do šest parking mesta na jednom sistemu i malom prostoru. Svi automobili su parkirani vodoravno.

Multiparking sistem MultiBase G63 omogućava parkiranje vozila u tri nivoa. Za njegovu ugradnju potrebno je izgraditi jamu. Ovaj sistem se može ugraditi i na otvorenom prostoru. On omogućava parkiranje karavan vozila na svim platformama. Sistem je dostupan sa jednostrukom ili dvostrukom platformom za ukupno tri ili šest vozila na odgovarajući način.

SPECIFIKACIJA

• Ukupna potrebna visina za standardni tip: 510 cm
• Dubina jame za standardni tip: 350/355 cm
• Širina platforme: EB230/DB460 cm,opciono do max. 250/500 cm
• Visina vozila: fod 150 do170 cm
• Dužina vozila: od 500 do 520 cm
• Težina vozila: 2,000 kg po parking mestu, opcija max. 2,500 kg za EB
• Vozna površina: StandardGrip, opcija AluLongLife ili EasyWalk
• Jednostruka platforma (EB) za 3 vozila ili dvostruka (DB) za 6 vozila
• Nezavisno parkiranje

PODRUČJE PRIMENE

Poslovno-stambeni objekti, porodične kuće, poslovne zgrade, podzmene garaže, Mogućnost spoljne ugradnje.

Pošaljite upit

Dokumenti