SingleUp 3015

SingleUp 3015 je pravo veliko rešenje: ako prostor ima dovoljno visine, tada na malom prostoru mogu biti parkirana tri vozila.

Dva gornja parking mesta mogu osigurati vozilima duže-vremensko parkiranje, a donje za kratko-vremensko parkiranje. Prilikom parkiranja ili izparkiravanja gornjih vozila donji prostori moraju biti slobodni. Ovaj sistem se može može naknadno integrisati u postojeće zgrade.

TEHNIČKI PODACI:


• Ukupna visina - standardni tip : 615 cm
• Širina platforme - standardni tip : 230 cm ( gornji parking nivo ) , 240 cm ( srednji parking nivo )
• Dozvoljena visina vozila: 160-180 cm
• Dozvoljena Dužina vozila: 500 cm
• Dozvoljena težina vozila : 2.000 kg po parkingu
• Vozna površina : StandardGrip
• Jedna platforma ( EB ) za 3 automobila
• Zavisni parking

PODRUČJE PRIMENE
Hoteli, auto saloni, rant a car agencije, spoljna montaža, ugradnja u dvorištima, dugovremenski parking, kratko-vremensko parkiranje

Pošaljite upit

Dokumenti