5. Automatski hidraulični sistemi za parkiranje

Klaus - automatski parkirni sistemi pružaju najveći konfor korisniku te čuvaju vozila od krađe ili oštećenja.
5. Automatski hidraulični sistemi za parkiranje