1. Hidraulični sistemi za parkiranje

Više Klaus-parkera manje prostora

Klaus-Multiparking sistemima rešavamo nedostatak parking mesta. Multiparking sisteme smo podelili prema načinu korišćenja na zavisne i nezavisne i prema pružanju komfora korisniku na hidraulične sisteme za parkiranje, polu-automatske sisteme, palete za parkiranje i potpuno automatske parking sisteme. Kod zavisinih parking sistema gornje vozilo zavisi od donjeg i obrnuto. Nezavisni parking sistemi omogućuju parkiranje bilo kojeg vozila nezavisno od drugog

1. Hidraulični sistemi za parkiranje