1. Parkeri

Više Klaus-parkera manje prostora

Klaus-Multiparking sistemima rešavamo nedostatak parking mjesta. Multiparking sisteme smo podelili prema načinu korišćenja na zavisne i nezavisne i prema pružanju komfora korisniku na parkere odnosno regalne, parkirne automate, parkirne palete i potpuno automatske parking sisteme. Kod zavisinih parking sistema gornje vozilo zavisi od donjeg i obrnuto. Nezavisni parking sistemi omogućuju parkiranje bilo kojeg vozila nezavisno o drugom

1. Parkeri