2. Parkirni automati

Klaus parkirni automati su poluautomatski sistemi parkiranja. Pružaju veći konfor nego Parkeri. Broj rastera određuje broj vozila. Najmanji broj rastera je 2 a najveći 10.
2. Parkirni automati